Verpandingsverbod: goederenrechtelijk of verbintenisrechtelijk?

, ,

We zijn inmiddels 4 jaar verder sinds Coface Intergamma, in de praktijk blijven discussies opkomen over verpandingsverboden en de werking ervan.

Lees meer

Pandrecht op assurantieportefeuille niet mogelijk

,

Een assurantiekantoor bemiddelt bij het sluiten van verzekeringsovereenkomsten. Na faillissement verkoopt de curator de assurantieportefeuille aan een derde. De bank meent echter een pandrecht op die assurantieportefeuille te hebben gehad en maakt aanspraak op de opbrengst. Hierdoor rijst de vraag wat een assurantieportefeuille nu precies is en of het mogelijk is hierop een pandrecht te vestigen.

Lees meer

Pandhouder houdt voorrang na verkoop van roerende zaken door curator

,

Heeft de pandhouder nog een aanspraak wanneer hij de curator informeert géén pandrecht op de goederen te hebben, maar deze mededeling later onjuist blijkt te zijn?

Lees meer

Einde aan verpandingsverboden

, , ,

In 2016 blogden wij over verpandingsverboden en de nadelige gevolgen hiervan voor het MKB en de financiële sector. De wens tot wijziging van de wet ter verbetering van de situatie is wijd verspreid. Vorig jaar werd bekend dat het kabinet hiernaar onderzoek ging doen.

Lees meer

Verpande vordering en G-rekening

, ,

Wanneer de pandhouder aan een debiteur van de pandgever zijn pandrecht mededeelt, wordt de pandhouder inningsbevoegd, conform artikel 3:246 BW. De pandgever verliest zijn inningsbevoegdheid. Hoe zit het nu wanneer de debiteur normaal gesproken een deel van de factuur op de G-rekening betaalt?

Lees meer

De registratie van de pandakte

,

De registratie van de pandakte

In deze blog wordt ingegaan op de registratie van de pandakte als vestigingsvereiste voor een geldig pandrecht op vorderingen. Wat is het precieze moment van registratie en waarom is deze toetsing van belang?

Lees meer

Onderhanden werk toch wél te verpanden

, ,

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag het oordeel van het Hof te Amsterdam dat onderhanden werk in de zorg niet te verpanden is, vernietigd.

Lees meer

Borg: BV bestaat niet meer na opheffing faillissement, is de vordering verjaard?

,

Aan de hand van een casus worden in deze blog meerdere onderwerpen uitgelegd die bij elkaar komen in een interessant en complex vraagstuk, namelijk:

borgstelling:
Wat gebeurt er als een bestuurder zich privé borg heeft gesteld voor de schuld van zijn BV,

opheffing faillissement BV:
bij de beëindiging van het faillissement, wegens opheffing bij gebrek aan baten of met een slotuitdelingslijst,

verjaring:
en de tijd inmiddels zo ver is verstreken dat de vordering in beginsel zou zijn verjaard?

Over dit vraagstuk heeft de Hoge Raad zich eerder dit jaar moeten buigen in de zaak Rambaldo/Rabobank. Wij gaan eerst op de verschillende onderwerpen in, voordat wij toekomen aan het antwoord van de Hoge Raad.

Lees meer