Onoverdraagbare vordering? Cessie krediet door bank

, ,

Art. 3:83 BW regelt de overdraagbaarheid van vorderingen. Vorderingen kunnen overgedragen worden, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet. In deze blog wordt een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam besproken. In die zaak beroept een kredietnemer zich op dit wetsartikel. Hij meent dat zijn kredietovereenkomst door de bank niet kan worden overgedragen aan een niet-bank. Is dit een onoverdraagbare vordering?

Lees meer

Zorgplicht pandhouder bij uitwinning zekerheden

, ,

In het kader van kredietverstrekking verkrijgt een pandhouder, zoals een bank, gebruikelijk meerdere zekerheden. Dient de pandhouder bij de uitwinning hiervan een bepaalde volgorde aan te houden? Geldt er een zorgplicht voor de pandhouder? Over de volgorde van uitwinning is pas geleden een vonnis uit 1998 (!) gepubliceerd, dat nu nog relevant is.

Lees meer

Pandrecht op vorderingen: internationale aspecten

,

In pandaktes wordt gebruikelijk vermeld dat alle vorderingen verpand zijn. Hoe zit het met internationale vorderingen? Is het op een vordering toepasselijke recht van invloed op de verpanding? In deze blog wordt hierop ingegaan.

Lees meer

De recovery rate van banken in Nederland

,

Het onderzoeksrapport “Doing Business 2018” van de Wereldbank heeft voor nogal wat ophef gezorgd. In dit onderzoeksrapport komt naar voren dat de recovery rate van banken in Nederland in geval van faillissement van de schuldenaar 89 procent bedraagt.

Lees meer

Finale kwijting bij een schikking

, ,

Het komt vaak voor: een schikking met een verpande debiteur waarbij een deel van de vordering wordt prijsgegeven. De aanleiding hiervoor varieert: een verrekenbare tegenvordering, een terechte klacht of een betalingskorting. Het zijn allemaal goede redenen voor het treffen van een schikking.

Lees meer

Onrechtmatige turboliquidatie; bestuurdersaansprakelijkheid

Wij schreven eerder een blog over onrechtmatige turboliquidatie. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft zich deze maand uitgesproken in een zaak waarin alle regels met betrekking tot turboliquidatie naar voren zijn gekomen. Wij zetten deze voor u op een rijtje.

Lees meer

Het crediteurenakkoord, hoe zit het ook alweer?

, , , ,

In deze blog zal worden ingegaan op het crediteurenakkoord voor en na faillissement. Wat is het verschil en in welke gevallen kan de schuldeiser door de rechter worden gedwongen om akkoord te gaan? Lees meer

Welke vorderingen zijn nu verpand?

,

In de praktijk is er vaak discussie over de vraag of bepaalde vorderingen wel of niet verpand zijn. Voor de beoordeling hiervan is de formulering in de pandakte van belang. Lees meer

Verpanding van pensioenaanspraken, mag dat?

, ,

Niet alle vorderingen kunnen rechtsgeldig worden verpand. Dit werd onlangs nog eens duidelijk in een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Lees meer

Onrechtmatige turboliquidatie

De turboliquidatie is een snelle en goedkope manier om een vennootschap te ontbinden. Wanneer er geen baten (activa) meer zijn, kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het besluit tot ontbinding nemen en houdt de vennootschap direct op te bestaan. De ontbinding moet nog wel worden ingeschreven in de KvK.

 

Lees meer