Pandrecht op vorderingen: internationale aspecten

,

In pandaktes wordt gebruikelijk vermeld dat alle vorderingen verpand zijn. Hoe zit het met internationale vorderingen? Is het op een vordering toepasselijke recht van invloed op de verpanding? In deze blog wordt hierop ingegaan.

Lees meer

De recovery rate van banken in Nederland

,

Het onderzoeksrapport “Doing Business 2018” van de Wereldbank heeft voor nogal wat ophef gezorgd. In dit onderzoeksrapport komt naar voren dat de recovery rate van banken in Nederland in geval van faillissement van de schuldenaar 89 procent bedraagt.

Lees meer

Het begrip “finale kwijting” bij incasso

, ,

Het komt vaak voor in ons dagelijks werk: een schikking met een verpande debiteur waarbij een deel van de vordering wordt prijsgegeven. De aanleiding hiervoor varieert: een verrekenbare tegenvordering, een terechte klacht of een betalingskorting zijn allemaal valide redenen voor het treffen van een schikking.

Lees meer

Onrechtmatige turboliquidatie; bestuurdersaansprakelijkheid

Wij schreven eerder een blog over onrechtmatige turboliquidatie. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft zich deze maand uitgesproken in een zaak waarin alle regels met betrekking tot turboliquidatie naar voren zijn gekomen. Wij zetten deze voor u op een rijtje.

Lees meer

Het crediteurenakkoord, hoe zit het ook alweer?

, , , ,

In deze blog zal worden ingegaan op het crediteurenakkoord voor en na faillissement. Wat is het verschil en in welke gevallen kan de schuldeiser door de rechter worden gedwongen om akkoord te gaan? Lees meer

Welke vorderingen zijn nu verpand?

,

In de praktijk is er vaak discussie over de vraag of bepaalde vorderingen wel of niet verpand zijn. Voor de beoordeling hiervan is de formulering in de pandakte van belang. Lees meer

Verpanding van pensioenaanspraken, mag dat?

, ,

Niet alle vorderingen kunnen rechtsgeldig worden verpand. Dit werd onlangs nog eens duidelijk in een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Lees meer

Onrechtmatige turboliquidatie

De turboliquidatie is een snelle en goedkope manier om een vennootschap te ontbinden. Wanneer er geen baten (activa) meer zijn, kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het besluit tot ontbinding nemen en houdt de vennootschap direct op te bestaan. De ontbinding moet nog wel worden ingeschreven in de KvK.

 

Lees meer

De schikking in geval van hoofdelijke aansprakelijkheid

, ,

In deze blog zal naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam de kwestie van een schikking met één van meerdere hoofdelijke aansprakelijke vennoten worden besproken en de mogelijke problemen die men in zo’n situatie kan tegenkomen. Lees meer

Faillissementsfraude

, ,

Inleiding
Een faillissement kan desastreuze gevolgen hebben voor direct betrokkenen, zoals werknemers, schuldeisers en kredietverstrekkers. Het is dan ook uitermate schokkend als sprake blijkt te zijn van faillissementsfraude. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat in ongeveer de helft van alle faillissementen sprake is van onregelmatigheden, zoals faillissementsfraude of onbehoorlijk bestuur. Dit leidt tot grote maatschappelijke schade: consumenten verliezen hun vertrouwen in de economie, de concurrentieverhoudingen worden verstoord en er is grote financiële schade bij benadeelde partijen. Lees meer