Consultatie Wet opheffing verpandingsverboden

,

De afgelopen maanden heeft het wetsontwerp tot opheffing van verpandingsverboden ten behoeve van financieringsdoeleinden ter consultatie gelegen. Inmiddels is de consultatie gesloten; er zijn in totaal 19 openbare consultaties ingediend.

Lees meer

Verpandingsverbod: goederenrechtelijk of verbintenisrechtelijk?

, ,

We zijn inmiddels 4 jaar verder sinds Coface Intergamma, in de praktijk blijven discussies opkomen over verpandingsverboden en de werking ervan.

Lees meer

Einde aan verpandingsverboden

, , ,

In 2016 blogden wij over verpandingsverboden en de nadelige gevolgen hiervan voor het MKB en de financiële sector. De wens tot wijziging van de wet ter verbetering van de situatie is wijd verspreid. Vorig jaar werd bekend dat het kabinet hiernaar onderzoek ging doen.

Lees meer

Verpandingsverbod en profiteren van wanprestatie

In deze blog ga ik in op de gevolgen van een verpandingsverbod en de vraag of een pandhouder kan worden verweten te profiteren van de wanprestatie wanneer een pandrecht wordt gevestigd in strijd met een verpandingsverbod.

Lees meer

Verpanding van pensioenaanspraken, mag dat?

, ,

Niet alle vorderingen kunnen rechtsgeldig worden verpand. Dit werd onlangs nog eens duidelijk in een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Lees meer

Verpandingsverboden op de schop?

Bij asset based lending wordt het door de bank te verstrekken krediet gebaseerd op de zekerheden op assets van de onderneming. Eén van deze assets is de debiteurenportefeuille van de onderneming: haar uitstaande vorderingen. Hierop kan de bank tot zekerheid voor de terugbetaling van haar krediet een pandrecht vestigen. Lees meer