Wetsvoorstel voor dwangakkoord buiten faillissement aangepast

, ,

In onze blog “Het crediteurenakkoord, hoe zit het ook alweer?” hebben wij de stand van zaken besproken met betrekking tot crediteurenakkoorden vóór en ná faillissement, alsmede het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen II (hierna: WCO II). Kort gezegd werd in dit wetsvoorstel een wettelijke basis gecreëerd voor een dwangakkoord buiten faillissement. Indien het aangeboden akkoord door de schuldeisers wordt aangenomen, kan de schuldenaar de rechtbank verzoeken dit akkoord algemeen verbindend te laten verklaren voor alle schuldeisers, tenzij de belangen van één of meerdere schuldeisers wordt geschaad.

Lees meer

Het crediteurenakkoord, hoe zit het ook alweer?

, , , ,

In deze blog zal worden ingegaan op het crediteurenakkoord voor en na faillissement. Wat is het verschil en in welke gevallen kan de schuldeiser door de rechter worden gedwongen om akkoord te gaan? Lees meer