Inleiding
Een faillissement kan desastreuze gevolgen hebben voor direct betrokkenen, zoals werknemers, schuldeisers en kredietverstrekkers. Het is dan ook uitermate schokkend als sprake blijkt te zijn van faillissementsfraude. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat in ongeveer de helft van alle faillissementen sprake is van onregelmatigheden, zoals faillissementsfraude of onbehoorlijk bestuur. Dit leidt tot grote maatschappelijke schade: consumenten verliezen hun vertrouwen in de economie, de concurrentieverhoudingen worden verstoord en er is grote financiële schade bij benadeelde partijen.

Wat is faillissementsfraude?
Faillissementsfraude houdt onder meer in dat de betreffende onderneming is opgezet of gebruikt voor benadeling of dat sprake is van bewuste bevoordeling van bepaalde specifieke crediteuren ten koste van de overige crediteuren. Voorbeelden zijn:

  • Vervalsen van administratie;
  • Onttrekken van activa waardoor de waarde hiervan niet in de boedel terechtkomt en dus niet aan de crediteuren kan worden uitgekeerd;
  • Verkoop van activa tegen te lage prijs (aan gelieerde partijen), waardoor er minder waarde beschikbaar blijft voor de crediteuren.
  • Uitbetalen bepaalde crediteuren via obscure constructies, wat ten koste gaat van de positie van de crediteuren.

Er ligt thans een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer om de aanpak van faillissementsfraude te versterken. Wij hopen dat de wetswijziging effectief zal zijn en zal leiden tot minder gevallen van faillissementsfraude.

Ceres Legal
Wij verzorgen de advisering ter zake en uitwinning van verpande debiteurenportefeuilles. Doordat wij bij de uitoefening van onze werkzaamheden inzicht verkrijgen in de administratie van een onderneming, komen wij regelmatig aanwijzingen van faillissementsfraude tegen. Wij zijn zeer alert op dergelijke signalen, zodat wij deze kunnen rapporteren aan onze opdrachtgever en deze adequate vervolgstappen kan ondernemen, zoals het in vuistpand nemen van bepaalde zaken, het opzeggen van de kredietovereenkomst of het aanspreken van de borg.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie