In de praktijk is er vaak discussie over de vraag of bepaalde vorderingen wel of niet verpand zijn. Voor de beoordeling hiervan is de formulering in de pandakte van belang. Lees meer

Niet alle vorderingen kunnen rechtsgeldig worden verpand. Dit werd onlangs nog eens duidelijk in een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Lees meer

De turboliquidatie is een snelle en goedkope manier om een vennootschap te ontbinden. Wanneer er geen baten (activa) meer zijn, kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het besluit tot ontbinding nemen en houdt de vennootschap direct op te bestaan. De ontbinding moet nog wel worden ingeschreven in de KvK.

 

Lees meer

In deze blog zal naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam de kwestie van een schikking met één van meerdere hoofdelijke aansprakelijke vennoten worden besproken en de mogelijke problemen die men in zo’n situatie kan tegenkomen. Lees meer

Inleiding
Een faillissement kan desastreuze gevolgen hebben voor direct betrokkenen, zoals werknemers, schuldeisers en kredietverstrekkers. Het is dan ook uitermate schokkend als sprake blijkt te zijn van faillissementsfraude. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat in ongeveer de helft van alle faillissementen sprake is van onregelmatigheden, zoals faillissementsfraude of onbehoorlijk bestuur. Dit leidt tot grote maatschappelijke schade: consumenten verliezen hun vertrouwen in de economie, de concurrentieverhoudingen worden verstoord en er is grote financiële schade bij benadeelde partijen. Lees meer

De 403-verklaring
Wanneer een rechtspersoon tot een groep behoort, kan zij worden vrijgesteld van haar verplichting tot publicatie van de jaarrekening wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. Eén van deze voorwaarden is de ‘403-verklaring’ van artikel 2:403 BW: de moedervennootschap dient schriftelijk te verklaren zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de schulden van haar dochter. Daarmee stelt de moedermaatschappij zich garant voor een dochteronderneming. Lees meer