Onrechtmatige turboliquidatie

De turboliquidatie is een snelle en goedkope manier om een vennootschap te ontbinden. Wanneer er geen baten (activa) meer zijn, kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het besluit tot ontbinding nemen en houdt de vennootschap direct op te bestaan. De ontbinding moet nog wel worden ingeschreven in de KvK.

 

Het komt steeds vaker voor dat een vennootschap kiest voor turboliquidatie in plaats van faillissement. Deze keuze moet zorgvuldig worden gemaakt, omdat de turboliquidatie van een vennootschap onrechtmatig kan zijn jegens de schuldeisers van die vennootschap. Het bestuur van de vennootschap kan daarvoor aansprakelijk zijn.

Het Hof te Den Bosch oordeelde vorige week (ECLI:NL:GHSHE:2016:5104) over een turboliquidatie. De vennootschap was betrokken in een procedure waarin een schuldeiser schadevergoeding vorderde van de vennootschap. Deze procedure was nog niet afgerond. In de jaarrekening was op de balans een voorziening getroffen in verband met dit geschil. Desondanks is de vennootschap ontbonden, terwijl zij nog wel baten zou hebben gehad. Het Hof oordeelde dat het bestuur in dat geval een persoonlijk ernstig verwijt was te maken. Het heeft namelijk bewerkstelligd dat de vennootschap is opgehouden te bestaan en dat de schuldeiser in de lopende procedure zijn vordering niet meer zou kunnen verhalen. Dit handelen is volgens het Hof “dermate verwijtbaar onzorgvuldig” dat het bestuur daarvoor aansprakelijk kan worden gehouden.

Conclusie

Een turboliquidatie is onrechtmatig als de vennootschap nog schulden heeft en wordt ontbonden, terwijl er nog baten zijn. Het bestuur kan hiervoor persoonlijk aansprakelijk worden gehouden als het onzorgvuldig heeft gehandeld en het daarvan een persoonlijk ernstig verwijt valt te maken.  Het is zinvol om bij een turboliquidatie een onafhankelijke stille bewindvoerder mee te laten kijken ter beperking van de aansprakelijkheidsrisico’s.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie