Berichten

De Hoge Raad heeft vorige maand geoordeeld in een zaak over een borgtochtovereenkomst. Daaruit volgt de conclusie dat een borgtochtovereenkomst een eenzijdige overeenkomst is die niet kan worden ontbonden.

Lees meer

Aan de hand van een casus worden in deze blog meerdere onderwerpen uitgelegd die bij elkaar komen in een interessant en complex vraagstuk, namelijk borgstelling, opheffing faillissement en verjaring.

Lees meer

Bepaalde rechtshandelingen kunnen worden vernietigd wanneer de toestemming daartoe ontbrak van de echtgenoot van degene die de rechtshandeling aanging (1:88 BW).

Lees meer