Update Verpandingsverboden

,

Update verpandingsverboden. Hier vindt u de weblink naar de consultaties voor de wet tot opheffing van verpandingsverboden voor financiers.

Het kabinet kondigde enkele maanden geleden een wetsvoorstel aan dat een einde zou maken aan verpandingsverboden (zie hierover onze blog uit februari). Inmiddels ligt er een voorontwerp voor een wetswijziging genaamd “Wet Opheffing Verpandingsverboden”. Daarin staat artikel 3:83 BW centraal. Dit artikel regelt de overdraagbaarheid van vorderingsrechten. In het voorontwerp wordt in dit artikel een uitzondering toegevoegd, waardoor geldvorderingen op naam – die voortkomen uit de uitoefening van een beroep of bedrijf en die worden overgedragen voor financieringsdoeleinden – niet contractueel kunnen worden uitgesloten voor overdracht. Het voorontwerp is online gepubliceerd (klik hier) en staat open voor reacties.

UPDATE: inmiddels is de consultatieronde achter de rug. U kunt hier meer informatie over de voortgang vinden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie