Berichten

Een fout in de interne besluitvorming staat niet in de weg aan de geldigheid van een pandrecht.

Lees meer