Berichten

Hoe ver reikt de onderzoeksplicht van een pandhouder bij de vestiging van een pandrecht? Moet de pandhouder onderzoek doen naar de beschikkingsbevoegdheid van de pandgever?

Lees meer