Berichten

Conservatoir beslag
In Nederland is het mogelijk om als eisende partij beslag te leggen op vermogensbestanddelen van de tegenpartij, nog vóórdat de procedure is gestart. Lees meer