Berichten

Aan de hand van een casus worden in deze blog meerdere onderwerpen uitgelegd die bij elkaar komen in een interessant en complex vraagstuk, namelijk borgstelling, opheffing faillissement en verjaring.

Lees meer

Bepaalde rechtshandelingen kunnen worden vernietigd wanneer de toestemming daartoe ontbrak van de echtgenoot van degene die de rechtshandeling aanging (1:88 BW).

Lees meer