Berichten

De wet regelt enkele bevoegdheden van een pandhouder die een pandrecht op een vordering heeft (artikel 3:246 BW). De belangrijkste is dat de pandhouder de vordering mag incasseren.
Lees meer