Berichten

Bij het innen van een verpande vordering, kan de pandhouder geconfronteerd worden met een andere schuldeiser die beslag heeft gelegd op de vordering. Dan rijst de vraag wie voorrang heeft om zich op de vordering te verhalen en wie bevoegd is de vordering te innen.

Lees meer

Conservatoir beslag
In Nederland is het mogelijk om als eisende partij beslag te leggen op vermogensbestanddelen van de tegenpartij, nog vóórdat de procedure is gestart. Lees meer

Hagel-bankbeslag
Al jaar en dag is het staande praktijk dat advocaten ter inning van een vordering beslag laten leggen onder meerdere banken tegelijk, terwijl onbekend is of de debiteur wel rekeningen aanhoudt bij die banken. De deurwaarder die deze beslagen legt, kan hierdoor tuchtrechtelijk in de knel komen. Uitgangspunt is namelijk dat beslag door een deurwaarder slechts mag worden gelegd als er een redelijk vermoeden is dat het beslag doel zal treffen. Lees meer