Artikelen door ceres_admin

Hagel-bankbeslag: wel of niet toegestaan?

Hagel-bankbeslag Al jaar en dag is het staande praktijk dat advocaten ter inning van een vordering beslag laten leggen onder meerdere banken tegelijk, terwijl onbekend is of de debiteur wel rekeningen aanhoudt bij die banken. De deurwaarder die deze beslagen legt, kan hierdoor tuchtrechtelijk in de knel komen. Uitgangspunt is namelijk dat beslag door een […]

,

403-verklaring: hoofdelijke aansprakelijkheid moedermaatschappij vervalt niet in geval van schikking door dochteronderneming

De 403-verklaring Wanneer een rechtspersoon tot een groep behoort, kan zij worden vrijgesteld van haar verplichting tot publicatie van de jaarrekening wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. Eén van deze voorwaarden is de ‘403-verklaring’ van artikel 2:403 BW: de moedervennootschap dient schriftelijk te verklaren zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de schulden van haar […]