Artikelen door ceres_admin

,

403-verklaring: hoofdelijke aansprakelijkheid moedermaatschappij vervalt niet in geval van schikking door dochteronderneming

De 403-verklaring Wanneer een rechtspersoon tot een groep behoort, kan zij worden vrijgesteld van haar verplichting tot publicatie van de jaarrekening wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. Eén van deze voorwaarden is de ‘403-verklaring’ van artikel 2:403 BW: de moedervennootschap dient schriftelijk te verklaren zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de schulden van haar […]